Szukaj:
Witamy Gościa
[Zaloguj | Zarejestruj]
 
  Homepage     Niwelatory     Lustra     Tyczki     Literatura     Akcesoria     Druk     Statywy     Programy     Pomiar odległości     Tachimetry     Teodolity     Wykrywacze     Stabilizacja     Pobierz     .     Materiały budowlane     Niższe ceny  
Wózek na zakupy
Twój koszyk jest pusty.
0Pozycji w koszyku:
0.00złRazem:
 
Informacja
Produkty: 950
Kategorie: 77
Ceny w: PLN
Klienci online: 55
Dziś jest: 22/06/2018
tel: 81 463 42 17
fax: 81 463 45 64
info@geodezja.lublin.pl
GG: 1036654

SKLEP FIRMOWY:
ul.Chmielna 13A
20-075 Lublin

pon-pt. 8:00 - 16:00

USŁUGI GEODEZYJNE:
tel: 81 524 18 64

 
Waluta
 
Języki
 
 
 
Możliwość zakupu
poprzez leasing!
 
Gwarancja

Szanowny Kliencie!

Dziękujemy za dokonanie zakupu w "Geodezja Lublin". W przypadku wystąpienia problemów technicznych prosimy o skontaktowanie się ze sprzedawcą.


WARUNKI GWARANCJI

"Geodezja Lublin" zwane dalej Gwarantem zapewnia dobrą jakość i sprawne działanie sprzętu eksploatowanego zgodnie z przeznaczeniem i instrukcją obsługi.


1. Karta Gwarancyjna jest ważna gdy jest: ostemplowana, posiada czytelnie i poprawnie wypełnione wszystkie rubryki, jest podpisana oraz po okazaniu dowodu zakupu

2. "Geodezja Lublin" zobowiązuje się do naprawy towaru zgłoszonego w trybie reklamacyjnym w terminie 14 dni roboczych liczonych od daty przyjęcia towaru do siedziby "Geodezja Lublin".

3. Reklamujący zobowiązany jest dostarczyć urządzenie do siedziby "Geodezja Lublin" w oryginalnym opakowaniu fabrycznym.

4. Okres gwarancji liczony jest od daty sprzedaży i wynosi zgodnie z adnotacją w rubryce „okres gwarancji” wykonanej w Karcie Gwarancyjnej, w przypadku braku takiego wpisu okres gwarancji wynosi 12 miesięcy.

5. Naprawa gwarancyjna obejmuje wyłącznie wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanym urządzeniu.

6. W przypadku gdy naprawa wymaga importu części zamiennych z zagranicy termin naprawy może ulec wydłużeniu do 30 dni roboczych, na co kupujący wyraża zgodę korzystając z gwarancji.

7. Klientowi przysługuje prawo żądania sprzętu na nowy, jeżeli:

  • w okresie gwarancji dokona pięciu napraw gwarancyjnych a sprzęt nadal będzie wykazywał wady uniemożliwiające eksploatowanie go zgodnie z przeznaczeniem,
  • serwis gwarancyjny stwierdzi na piśmie, że usunięcie wady jest niemożliwe,

8. Przy wymianie sprzętu na nowy potrąca się równowartość brakujących lub uszkodzonych z winy Klienta elementów oraz koszty ich wymiany. Wymieniony wadliwy sprzęt i części stają się własnością Gwaranta.

9. Gwarancja nie obejmuje reklamacji na uszkodzenia mechaniczne oraz uszkodzeń związanych z niewłaściwą instalacją lub regulacją towaru oraz awarii powstałych w wyniku zjawisk losowych takich jak: pożar, przepięcia sieci energetycznej, wyładowania elektryczne, zalania, działania środków chemicznych oraz okoliczności i sił wyższego rzędu.

10. Gwarancja nie obejmuje reklamacji na elementy podlegające naturalnemu zużyciu takie jak: baterie, piloty zdalnego sterowania, kable połączeniowe, klawisze itp.

11. Gwarancji nie podlegają części obudowy i akcesoria podlegające normalnemu zużyciu w czasie eksploatacji jak: zarysowania, zabrudzenia trudne do usunięcia, wytarcia napisów itp.

12. Urządzenie zgłaszane do reklamacji powinno być oczyszczone z zanieczyszczeń w przeciwnym wypadku przed przystąpieniem do naprawy serwis wykona płatną usługę czyszczenia.

13. Koszty naprawy nie objętych gwarancją, a także koszty przeglądu w wyniku, którego stwierdzono brak zgłaszanych uszkodzeń, obciążają Nabywcę.

14. Serwis nie jest zobowiązany do wystawienia nowej gwarancji w przypadku wymiany towaru na nowy lub wolny od wad.

15. Nabywca traci prawa gwarancyjne w przypadku dokonania zmian konstrukcyjnych lub napraw poza serwisem Gwaranta, zerwaniem lub uszkodzeniem założonych plomb oraz nr seryjnych urządzenia.

16. W przypadku zaginięcia Karty Gwarancyjnej duplikatów nie wydaje się.

17. "Geodezja Lublin" nie odpowiada za szkody i straty powstałe w wyniku niemożności korzystania ze sprzętu będącego w naprawie.

18. Koszty dostarczenia sprzętu do Gwaranta ponosi Nabywca. Gwarant dostarcza naprawiony sprzęt do Nabywcy na swój koszt.

19. We wszelkich sprawach nieuregulowanych w niniejszych zasadach mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.


Gwarant: "Geodezja Lublin", ul.Wł.Jagiełły 16/17, 20-281 Lublin.Produkty zapowiadane
 
Produkty popularne
 
Niższe ceny
 
Lista mailingowa
Wpisz się na naszą listę mailingową:
Email:
 
Powered by CubeCart
Copyright Devellion Limited 2006. All rights reserved.